Аҽмарда

Аԥсны иҟоу ақыҭа

аҽмарда[1] (ақырҭ. აჩმარდა) — Аԥсны иҟоу ақыҭа.

Ақыҭа
Аҽмарда
Ачмарда.JPG
Атәыла Қырҭтәыла Қырҭтәыла
Акоординатқәа 43°25′12″ ҩ. ҭ., 40°12′8″ мг. н.
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара 230 ҩык

Ахьарԥшқәа

  1. Кәарҷиа В. Е., «Аԥсны атопонимика», Аԥсны анаукақәа ракадемиа, Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2002