У̀, у̀кириллтәи аҩыратә нбан.


Асимволзы аинформациа
АсимволУу̀
Иуникод ахьӡCYRILLIC CAPITAL LETTER U WITH GRAVECYRILLIC SMALL LETTER U WITH GRAVECOMBINING GRAVE ACCENT
Акодркраижәабашьаҭоуижәафшьаҭоуижәабашьаҭоуижәафшьаҭоуижәабашьаҭоуижәафшьаҭоу
Иуникод1059U+04231091U+0443768U+0300
UTF-8208 163D0 A3209 131D1 83204 128CC 80
Асимвол ахыԥхьаӡаратә еимадараУУуу̀̀
Хьыӡҳәалатәи асимвол еимадараУу
🔥 Top keywords: Ихадоу адаҟьаАвикипедиа:АфорумОчамчыраГәылрыԥшьГуриаАрӡынба, Владислав Григори-иԥаЦастәи:АԥшаараАвикипедиа:Бзиала шәаабеитАвикипедиа:Описание2006МароккоУкраинаАԥсуа бызшәаАвикипедиаЦастәи:АрҽеираҾыцқәаАҟәаҚырҭтәылаШвеицариаАкатегориа:АспортАлахәыла:თეკა/lexiconАфрикаАвикипедиа:Алфавиттә арбагаУрыстәылаАфаил:Abkhazia 10 apsar Ag 2009 Gulia b.jpg1763Авикипедиа:АцҳаражəҳəарҭаАнглыз бызшәаЏьамтәылаАделаидаЦастәи:СахцәажәараYouTubeАлахәыла:James500АвстриаҬырқәтәылаЦастәи:АрхиарақәаԤхынҷкәынмза 62000Китаи2005ТҟәарчалАтранспортГьечрыԥшьАкатегориа:АфрикаАԥсныМанчестер ИунаитедАвикипедиа:Астатиа бзиаГәлиа, Дырмит Иосиф-иԥаМсырАҩашаЕиду Америкатәи АштатқәаГерманиаАгеографиатә акоординатқәа1874УԤхынгәымза 4Акатегориа:1996 шықәсазы иизАурыс бызшәаУгандаАлаАшықәсАвикипедиа:Автортə зинқəаЖәыргьыҭАлахәыла:Ha98574/Header barАшаблон:Ауаратә апроектқәаАбырзен бызшәаЖәабранмза 21Акатегориа:АмузыкаКанада191219851884Алахәыла:ManeckeҚарҭШвециа2003Афаил:Flag of Lima.svg1997Акатегориа:Ахсаалақәа рдаҟьа2022МаиҟәаԥПицундаЖьҭаарамза 23ЦандрыԥшьКонисковолиаАлахәыла:PhantomsteveԤхынҷкәынмза 7АекологиаАфаил:Flag of the People's Republic of China.svgАвстралиаАфӷанисҭанАиапон бызшәаФранциаАлахәыла:Mazbel19921917Адгьылбжьаратә мшын1843Амедиавики:Sp-contributions-footer2018