Чачба, Кьалышь Аҳмаҭбеи Манча-иԥа

Кьалышь Аҳмаҭбеи Манча-иԥа Чачба (аҭыр. Keleş Bey Çaçba; 1747 ш., Сҭампыл, Ҭырқәтәылалаҵарамза 21808 ш., Аҟәа, Аԥсны) — Аԥсны ампыҵакҩы (1780-1808).