Nicirew

Manawan/Wemotaci

Mia e icinakositc

Enko anaha piresiw nicirew ka icinikasotc mitowi kekat pakahakwan ka icinakositc aric napitc kirowe micikitiw. Ecinakonisitc omikonima pematcic napitc osawisitc kaie pematcic ocawackositc. Mikosiw nte octikwanik kirika pematcic waseskonisiw. Micta conariw naha piresiw micta naric wikitciciw e mohakinitc.

Ite e ici nitawokitc

Ote kirowe ici kiskertakosiw kiwetino askik.

Opitciwan