Turkia aski, enko peikw ka mawtci micak aski.

Flag of Turkey.svg

Turkey (orthographic projection).svg