Въсєлѥниѥ · спорѣдъ областѣхъ оучєниꙗхъ · раꙁьнꙑ сьмꙑсли имѣтъ ⁙

  • Вїологїи тако нарицаѥмь тварии ижє съвъкоупьлꙗѭтъ сѧ · творѧщи потомьство ⁙
  • Статїстїцѣ ⁖ въсєлє́ниѥ ⁖ ѥстъ събора отъ вьси стоиности ижє даньнꙑ авлєниꙗ опьсаѥтъ ⁙
  • Кїнѡнїлогїи ꙁначитъ съборъ отъ людии · ѥликꙑ въ даньнама мѣстѣ и врѣмєнє находꙗтъ сѧ
Гѫстота въсєлєниѩ свѣтѣ (людии въ к҃м²) · ха́рта отъ 1994 лѣта
🔥 Top keywords: Главьна страницаНарочьна:ИсканиѥПомощь:КаталогъРѡсїꙗОукраинаЛюбодѣꙗниѥЄѵрѡпаЦрькъвьнословѣньскъ ѩꙁꙑкъСловѣньскъ ѩꙁꙑкъБѣла РоусьБосна и ХєрсєговинаАмєрїканьскꙑ Ѥдьнѥнꙑ ДрьжавꙑАѳинꙑЄнкѷклопєдїꙗРоусьскъ ѩꙁꙑкъСѣвєрьна МакєдонїꙗОукраиньскъ ѩꙁꙑкъГєѡргїꙗСрьбьскохръватьско ѩꙁꙑчьно събраниѥКатигорїꙗ:Noindexed pagesАѵстрїꙗАсїꙗВладимиръ ПоутинъАтомъВикипєдїꙗѪгриЇспанїискъ ѩꙁꙑкъВиѥтнамъНѣмьциГрадъДѫбъХръватьскаВлькъВатиканъВодаКотъЖєнаВъсточьна ЄѵрѡпаВївлїꙗГражданьска аꙁъбоукꙑЛожєАндораКвасъМєѳанъИꙁлѣвъ сѣмєнєКатигорїꙗ:ХимїꙗКѷрїлловицаНонадєканъThe WeekndѨꙁꙑкъЮжьна АмєрїкаЄѵрѡпьскъ съвѫꙁъЦѧтаДомъБалканиКатигорїꙗ:МєждоусѣтиѥNarutoПлатьно срѣдьствоКарпатьскословѣньскъ ѩꙁꙑкъПрасловѣньскъ ѩꙁꙑкъРꙑсьАнглїискъ ѩꙁꙑкъСвицєраСловѣньсци ѩꙁꙑциВєлика Съвѣтьска єнкѷклопєдїꙗВрѣтищєТѡкиѡНорєгъКатигорїꙗ:ЖитиѥЄѳїопїꙗНарочьна:MyTalkКатигорїꙗ:ОучєниꙗВикипєдїꙗ:Ката́логъЛатиньскъ ѩꙁꙑкъЇспанїꙗКатигорїꙗ:МоусїкаСараѥвоОуранїѥБлъгарьскъ ѩꙁꙑкъХрїстїаньствоЖєлѣꙁоМлѣкоКѷрїллъ и МєѳодїиМєждоународьнъ мѣръ сѷстимаЛондонъСъвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи СъвѫꙁъРождєниѥКатигорїꙗ:ЧлѣниСрьби (южьни)ЛатвїꙗВєлєсова кънигаCN TowerТѷранносаѵръЄврєискъ ѩꙁꙑкъСловѣньскоМєѯїкоЄѳанъНовъ ꙀєландъБєрнъ