Дєѵтєролєпто

Дєѵтєролєпто · англїискꙑ second · и кратъко ҃д · основьна фѷꙁїчьна мѣра врѣмєнє по ММ҃С ѥстъ ⁙ Мєтро равьно ѥстъ свѣтоу проходѧщоу дєѵтєролєпта 1/299.792.458 чѧсть ⁙ Такъждє въ дєѵтєролєптѣхъ ѫгълꙑ иꙁъмѣрꙗти могѫтъ ѥстъ · нъ ихъжє мѣра по ММ҃С дроуга сѫтъ ⁙

🔥 Top keywords: Главьна страницаНарочьна:ИсканиѥПомощь:КаталогъРѡсїꙗОукраинаЛюбодѣꙗниѥЄѵрѡпаЦрькъвьнословѣньскъ ѩꙁꙑкъСловѣньскъ ѩꙁꙑкъБѣла РоусьБосна и ХєрсєговинаАмєрїканьскꙑ Ѥдьнѥнꙑ ДрьжавꙑАѳинꙑЄнкѷклопєдїꙗРоусьскъ ѩꙁꙑкъСѣвєрьна МакєдонїꙗОукраиньскъ ѩꙁꙑкъГєѡргїꙗСрьбьскохръватьско ѩꙁꙑчьно събраниѥКатигорїꙗ:Noindexed pagesАѵстрїꙗАсїꙗВладимиръ ПоутинъАтомъВикипєдїꙗѪгриЇспанїискъ ѩꙁꙑкъВиѥтнамъНѣмьциГрадъДѫбъХръватьскаВлькъВатиканъВодаКотъЖєнаВъсточьна ЄѵрѡпаВївлїꙗГражданьска аꙁъбоукꙑЛожєАндораКвасъМєѳанъИꙁлѣвъ сѣмєнєКатигорїꙗ:ХимїꙗКѷрїлловицаНонадєканъThe WeekndѨꙁꙑкъЮжьна АмєрїкаЄѵрѡпьскъ съвѫꙁъЦѧтаДомъБалканиКатигорїꙗ:МєждоусѣтиѥNarutoПлатьно срѣдьствоКарпатьскословѣньскъ ѩꙁꙑкъПрасловѣньскъ ѩꙁꙑкъРꙑсьАнглїискъ ѩꙁꙑкъСвицєраСловѣньсци ѩꙁꙑциВєлика Съвѣтьска єнкѷклопєдїꙗВрѣтищєТѡкиѡНорєгъКатигорїꙗ:ЖитиѥЄѳїопїꙗНарочьна:MyTalkКатигорїꙗ:ОучєниꙗВикипєдїꙗ:Ката́логъЛатиньскъ ѩꙁꙑкъЇспанїꙗКатигорїꙗ:МоусїкаСараѥвоОуранїѥБлъгарьскъ ѩꙁꙑкъХрїстїаньствоЖєлѣꙁоМлѣкоКѷрїллъ и МєѳодїиМєждоународьнъ мѣръ сѷстимаЛондонъСъвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи СъвѫꙁъРождєниѥКатигорїꙗ:ЧлѣниСрьби (южьни)ЛатвїꙗВєлєсова кънигаCN TowerТѷранносаѵръЄврєискъ ѩꙁꙑкъСловѣньскоМєѯїкоЄѳанъНовъ ꙀєландъБєрнъ