Жєна съ врьхоу

Жєна съ врьхоу симь словомь нарицаѥмо ѥстъ способъ любодѣꙗниꙗ мѫжа съ жєноѭ · При ѥго правлѥнии мѫжь лєжитъ подъ жєноѭ · а жєна лєжитъ надъ мѫжомъ · Жєна въврьгаѥтъ оудъ мѫжа во влагалищє своѥѩ чадородьнꙑ оутробꙑ · Дал҄ии жєна тьрєтъ сѧ своѥѭ оутробоѭ о мѫжьскъ оудъ · Послѣди чєсо дльжьнъ бꙑти иꙁълѣвъ сѣмєнє мѫжа · Оно ѥстъ ноуждьно дѣлꙗ ꙁачѧтиꙗ чада

Обраꙁъ Жєна съ врьхоу

ꙁьри такождє

🔥 Top keywords: Главьна страницаВатиканъРѡсїискъ рѫбл҄ьПомощь:КаталогъЛатиньска аꙁъбоукꙑСловѣньскъ ѩꙁꙑкъНарочьна:ИсканиѥАфрїкаДѣло:Bilgine-sor.jpgЄѵрѡпаБосна и ХєрсєговинаВикипєдїꙗРѡсїꙗГражданьска аꙁъбоукꙑБлъгарьскъ ѩꙁꙑкъБѣла РоусьѨꙁꙑкъТєѯасъОукраинаХрїстїаньствоРоусьскъ ѩꙁꙑкъКатигорїꙗ:ЛюдиѥВикипєдїꙗ:ИскоушєниꙗЧєшьскъ ѩꙁꙑкъЦрькъвьнословѣньскъ ѩꙁꙑкъВикипєдїꙗ:Ката́логъАнглїискъ ѩꙁꙑкъНарочьна:Послѣдьнѩ мѣнꙑВикипєдїꙗ:Ѩꙁꙑка съвѣтъКаꙁахстанъМѫголиЄлховоФранкїꙗГорьнѥсрьбьскъ ѩꙁꙑкъКатигорїꙗ:ГєѡграфїꙗДѣло:Babalynn.jpgВътора свѣтьна воинаЄспєрантоДанїꙗНѣмьциБѣлороусьскъ ѩꙁꙑкъБашкортьскъ ѩꙁꙑкъПолꙗнєВикипєдїꙗ:Обьщєниꙗ съвѣтъАравьскъ ѩꙁꙑкъПомощь:About this sectionСловѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къСрѣдиньскъ ѩꙁꙑкъЧрьна ГораСрьбьскъ ѩꙁꙑкъНарочьна:MyContributionsЛоужицаАмєрїканьскꙑ Ѥдьнѥнꙑ ДрьжавꙑПарижьМоскꙑСловѣньска аꙁъбоукꙑКатигорїꙗ:ЧєловѣкъОбраꙁьць:КладѧꙃиЄнкѷклопєдїꙗМєѯїкоАсїꙗРоусьЄнкѷклопєдїꙗ БританникаПомощь:O tej wersjiХръватьскъ ѩꙁꙑкъДоублинъВладимиръ ПоутинъЧилєꙀємл҄ѣСъпѫтьникъКотъПортогалїꙗПольꙃєватєл҄ь:とある白い猫Бєсѣда:Главьна страницаПространиѥСловѣньсци ѩꙁꙑциМакєдоньскъ ѩꙁꙑкъКарꙗла ДимократїꙗКатигорїꙗ:ЇсторїꙗЛондонъОбраꙁьць:BotsКатигорїꙗ:Pages with broken file linksЕЄгѷптъПол҄ьскъ ѩꙁꙑкъКатигорїꙗ:ОбьщьствоГрѭландъКатигорїꙗ:ИскоуствоОбраꙁьць:DocАѵстрїꙗОукраиньциИꙁлѣвъ сѣмєнєПол̑ьскаРѡсі́ꙗАравьскꙑ странꙑНаꙁарєѳъКѷрїлловицаКронъModule:TableTools