Ко́тъ · или дома́щьн҄ь ко́тъ и латиньскꙑ Fēlis silvestris cātus · котьскꙑ сѣмиѩ ꙁвѣрь ѥстъ ⁙ Котомъ въкоупьно с пьсꙑ ꙗко домащьнѥмъ ꙁвѣрьмъ людиѥ вєльми мъногопьривꙑ сѫтъ[1] ⁙ Отъ дивꙗѥго кота въ Ближьнѣ Въстоцѣ иꙁишьлъ ѥстъ и того дѣлꙗ ѥдинъ ис пѧти ѥгожє подъвидъ ѥстъ[2] ⁙ Малъ хꙑщьнъ ꙁвѣрь · обꙑчаѥмь ѥдиноличьно мꙑшии и инъ малъ ꙁвѣрии ловитъ и ꙗстъ ⁙ Нꙑнѣ домащьн҄ь котъ въ свѣтѣ шєсть сътъ лєѡдръ сѫтъ[3]

Котъ

ꙁьри такождє

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ

кладѧꙃи

  1. Top Ten Most Popular Pets in the UK. Top-Ten-10.com.
  2. Carlos A. Driscoll и инꙑ. The Near Eastern Origin of Cat Domestication. Science Magazine
  3. Nicholas Wade. DNA traces 5 matriarchs of 600 million domestic cats
🔥 Top keywords: Главьна страницаВатиканъРѡсїискъ рѫбл҄ьПомощь:КаталогъЛатиньска аꙁъбоукꙑСловѣньскъ ѩꙁꙑкъНарочьна:ИсканиѥАфрїкаДѣло:Bilgine-sor.jpgЄѵрѡпаБосна и ХєрсєговинаВикипєдїꙗРѡсїꙗГражданьска аꙁъбоукꙑБлъгарьскъ ѩꙁꙑкъБѣла РоусьѨꙁꙑкъТєѯасъОукраинаХрїстїаньствоРоусьскъ ѩꙁꙑкъКатигорїꙗ:ЛюдиѥВикипєдїꙗ:ИскоушєниꙗЧєшьскъ ѩꙁꙑкъЦрькъвьнословѣньскъ ѩꙁꙑкъВикипєдїꙗ:Ката́логъАнглїискъ ѩꙁꙑкъНарочьна:Послѣдьнѩ мѣнꙑВикипєдїꙗ:Ѩꙁꙑка съвѣтъКаꙁахстанъМѫголиЄлховоФранкїꙗГорьнѥсрьбьскъ ѩꙁꙑкъКатигорїꙗ:ГєѡграфїꙗДѣло:Babalynn.jpgВътора свѣтьна воинаЄспєрантоДанїꙗНѣмьциБѣлороусьскъ ѩꙁꙑкъБашкортьскъ ѩꙁꙑкъПолꙗнєВикипєдїꙗ:Обьщєниꙗ съвѣтъАравьскъ ѩꙁꙑкъПомощь:About this sectionСловѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къСрѣдиньскъ ѩꙁꙑкъЧрьна ГораСрьбьскъ ѩꙁꙑкъНарочьна:MyContributionsЛоужицаАмєрїканьскꙑ Ѥдьнѥнꙑ ДрьжавꙑПарижьМоскꙑСловѣньска аꙁъбоукꙑКатигорїꙗ:ЧєловѣкъОбраꙁьць:КладѧꙃиЄнкѷклопєдїꙗМєѯїкоАсїꙗРоусьЄнкѷклопєдїꙗ БританникаПомощь:O tej wersjiХръватьскъ ѩꙁꙑкъДоублинъВладимиръ ПоутинъЧилєꙀємл҄ѣСъпѫтьникъКотъПортогалїꙗПольꙃєватєл҄ь:とある白い猫Бєсѣда:Главьна страницаПространиѥСловѣньсци ѩꙁꙑциМакєдоньскъ ѩꙁꙑкъКарꙗла ДимократїꙗКатигорїꙗ:ЇсторїꙗЛондонъОбраꙁьць:BotsКатигорїꙗ:Pages with broken file linksЕЄгѷптъПол҄ьскъ ѩꙁꙑкъКатигорїꙗ:ОбьщьствоГрѭландъКатигорїꙗ:ИскоуствоОбраꙁьць:DocАѵстрїꙗОукраиньциИꙁлѣвъ сѣмєнєПол̑ьскаРѡсі́ꙗАравьскꙑ странꙑНаꙁарєѳъКѷрїлловицаКронъModule:TableTools