Ондоу́расъ и їспанїискꙑ Honduras · єпїсимьно имѧ Ондоурасъ Димократїꙗ и їспанїискꙑ República de Honduras · Срѣдьнѩ Амєрїкꙑ дрьжава ѥстъ ⁙ стольнъ градъ Тєгоусигалпа ѥстъ ⁙ дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ їспанїискъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 6,9 лєѡ́дръ

їсторїꙗ

 
Ондоураса давьно ꙁнамѧ (1866)

Лѣта 1525 ꙁємлѩ въшьли бѣашѧ въ съставъ Кралѥвьства Їспанїꙗ ⁙ Лѣта 1821 Ондоурасъ Мєѯїка чѧсть сталъ бѣ ⁙ О лѣта 1823 до лѣта 1839 Ондоурасъ съставѣ Срѣдьнѩ Амєрїкꙑ Ѥдьнєнъ Дрьжавъ бѣ ⁙ Лѣта 1839 Ондоурасъ ꙗко самостоꙗтєльна дрьжава сътворѥнъ ѥстъ

ꙁьри такождє

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
🔥 Top keywords: Главьна страницаНарочьна:ИсканиѥПомощь:КаталогъРѡсїꙗОукраинаЛюбодѣꙗниѥЄѵрѡпаЦрькъвьнословѣньскъ ѩꙁꙑкъСловѣньскъ ѩꙁꙑкъБѣла РоусьБосна и ХєрсєговинаАмєрїканьскꙑ Ѥдьнѥнꙑ ДрьжавꙑАѳинꙑЄнкѷклопєдїꙗРоусьскъ ѩꙁꙑкъСѣвєрьна МакєдонїꙗОукраиньскъ ѩꙁꙑкъГєѡргїꙗСрьбьскохръватьско ѩꙁꙑчьно събраниѥКатигорїꙗ:Noindexed pagesАѵстрїꙗАсїꙗВладимиръ ПоутинъАтомъВикипєдїꙗѪгриЇспанїискъ ѩꙁꙑкъВиѥтнамъНѣмьциГрадъДѫбъХръватьскаВлькъВатиканъВодаКотъЖєнаВъсточьна ЄѵрѡпаВївлїꙗГражданьска аꙁъбоукꙑЛожєАндораКвасъМєѳанъИꙁлѣвъ сѣмєнєКатигорїꙗ:ХимїꙗКѷрїлловицаНонадєканъThe WeekndѨꙁꙑкъЮжьна АмєрїкаЄѵрѡпьскъ съвѫꙁъЦѧтаДомъБалканиКатигорїꙗ:МєждоусѣтиѥNarutoПлатьно срѣдьствоКарпатьскословѣньскъ ѩꙁꙑкъПрасловѣньскъ ѩꙁꙑкъРꙑсьАнглїискъ ѩꙁꙑкъСвицєраСловѣньсци ѩꙁꙑциВєлика Съвѣтьска єнкѷклопєдїꙗВрѣтищєТѡкиѡНорєгъКатигорїꙗ:ЖитиѥЄѳїопїꙗНарочьна:MyTalkКатигорїꙗ:ОучєниꙗВикипєдїꙗ:Ката́логъЛатиньскъ ѩꙁꙑкъЇспанїꙗКатигорїꙗ:МоусїкаСараѥвоОуранїѥБлъгарьскъ ѩꙁꙑкъХрїстїаньствоЖєлѣꙁоМлѣкоКѷрїллъ и МєѳодїиМєждоународьнъ мѣръ сѷстимаЛондонъСъвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи СъвѫꙁъРождєниѥКатигорїꙗ:ЧлѣниСрьби (южьни)ЛатвїꙗВєлєсова кънигаCN TowerТѷранносаѵръЄврєискъ ѩꙁꙑкъСловѣньскоМєѯїкоЄѳанъНовъ ꙀєландъБєрнъ