Тѷрчьска Димократїꙗ
Türkiye Cumhuriyeti


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧꙁнакъ
рєчєниѥ :
Yurtta Barış, Dünyada Barış
дрьжавьно славопѣниѥ: ⁖ İstiklâl Marşı

Тѷрци ха́рта

стольнъ градъАнкѷра
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкътѷрчьскъ
строѥниѥправитєл҄ьствьна прѣдъсѣдатєл҄ьска димократїꙗ
 - прѣдъсѣдатєл҄ьРєджєпъ Таипъ Єрдоганъ
самостоꙗтѣль
1923 лѣто
пространиѥ 
- вьсѩ780 580 х҃м²
- водꙑ (%)1,3
въсєлѥниѥ79,4 лєѡдръ
МО҃С ко́дъTUR
мєждоусѣтьна имєнъ область.tr
мєждоусѣтии мѣстоhttp://www.turkiye.gov.tr/

Тѷрци и тѷрчьскꙑ Türkiye · єпїсимьно имѧ Тѷрчьска Димократі́ꙗ и тѷрчьскꙑ Türkiye Cumhuriyeti · въсточьнꙑѩ Єѵрѡпꙑ и такождє ꙁападьнѩ Асїѩ вєлика дрьжава ѥстъ ⁙ Тѷркъ стольнъ градъ Анкѷра ѥстъ ⁙ Людии 79,4 лєѡдръ обитаѥтъ (2016) ⁙ Тѷрць дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ тѷрчьскъ ѥстъ

їсторїꙗ

Тѷрчьска Димократїꙗ ѥстъ стала самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 1923 лѣта послѣди распада Османьскꙑ аѵтократорїѩ

видꙑ

ꙁьри такождє

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
🔥 Top keywords: Главьна страницаКєнтимєтроСпособꙑ любодѣꙗниꙗПомощь:КаталогъНарочьна:ИсканиѥРѡсїꙗСловѣньскъ ѩꙁꙑкъАмєрїканьскꙑ Ѥдьнѥнꙑ ДрьжавꙑСъкопиѥЛюбодѣꙗниѥЖєна съ врьхоуНарочьна:MyTalkАꙁѣрбаичанъМѫжь съ тꙑлоуМѫжь съ врьхоуПол҄ьскаБлъгарїꙗКатигорїꙗ:МоусїкаКѷрїлловицаСъвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи СъвѫꙁъЇллѷрїиска СловѣнїꙗДѣло:Bilgine-sor.jpgЮжьна ОсєтїꙗНѣмьциВатиканъВѥнъКꙑѥвъВикипєдїꙗꙖпѡнїꙗИꙁлѣвъ сѣмєнєСлъньцєХрїстїаньствоМѫжъ съ вєрхоѵВикипєдїꙗ:Ката́логъЇндїꙗМѣсѧцьЇѡаннъ ЄѯархъДанїꙗХръватьскаЖєнаПортогалїꙗБитлꙁъСѣвєрьна МакєдонїꙗЄѵрѡпаАѵстралїꙗАмєрїкаBasshunterСтольнъ градъСьрєброНарочьна:Послѣдьнѩ мѣнꙑСрьбїꙗКатигорїꙗ:ТєхнїкаАлєѯандръ ПоушькинъВикипєдїꙗ:Ѩꙁꙑка съвѣтъВикипєдїꙗ:ИскоушєниꙗОуранїѥКатигорїꙗ:Noindexed pagesЧєшьскоЛихтєнщаинъНовъ ИоркъThe CarpentersНидєрландꙑЛитъваꙀлатоЦрькъвьнословѣньскъ ѩꙁꙑкъАтомъЧрьна ГораВикипєдїꙗ:Обьщєниꙗ съвѣтъѨꙁꙑкъМѫжьСрѣдинꙗнєЇспанїꙗПомощь:Пра гэты раздзелФѡнимаМолдоваАрєиСпособы любодѣѧниѧБосна и ХєрсєговинаАнглїискъ ѩꙁꙑкъТиранаНѣмьчьскъ ѩꙁꙑкъПрѣѩславл҄ьска кънижьна схолаСловѣньскоНєонъПомощь:О овом одељкуКатигорїꙗ:ФранкїꙗРоусьскъ ѩꙁꙑкъОбраꙁьць:ѨꙁꙑкъПомощь:За овој делЛатвїꙗОукраинаЄгѷптъКашоубиЮрии ГагаринъАнкѷраПарижьМалтаСараѥвоЇꙁдраил҄ь