N, n拉丁字母中个第14个字母

闪族语中个Nûn可能是表示“”个图形,渠个音值是/n/,箇搭希腊语伊特鲁里亚语拉丁语搭所有当代语言个发音是一样个。希腊名称是:Nυ,Ny。

拉丁字母
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz