Danh sách các trường Đại học có chương trình liên kết đào tạo

Định hướng ngành học.

Danh sách các trường Đại học có chương trình liên kết đào tạo

Dưới đây là danh sách các trường đại học có chương trình liên kết đào tạo đã được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt. Danh sách này không bao gồm các chương trình liên kết do ĐHQG và ĐH Vùng cấp phép cho các đơn vị thành viên.

Ghi chú về mô hình liên kết đào tạo và cấp bằng:

 

– TP: Toàn phần (học toàn thời gian tại VN)

– 4N: Thời gian học 4 năm

– 3+1: Học 3 năm ở Việt Nam và 1 năm ở nước ngoài

– NN: bằng do trường đối tác nước ngoài cấp

* Khu vực TPHCM và các tỉnh phía Nam

STT

ĐỐI TÁC VIỆT NAM

ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI

VĂN BẰNG

CHUYÊN NGÀNH

MÔ HÌNH LIÊN KẾT

CẤP BẰNG

1

Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Sài Gòn

Học viện TAFE NSW South Western Sydney (Úc)

Trung cấp

Quản trị Kinh doanh và

TP

NN

2

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Trường CĐ Kỹ thuật Chisholm (Úc)

Diploma

Quản trị Kinh doanh
Tiếp thị Kinh doanh

TP
(2,5N)

NN

Tổ chức Edexel (Văn phòng Nam Á tại Malaysia)

Cao đẳng

Quản trị Khách sạn

TP
(3N)

NN

Học viện FTMSGlobal

(Singapore)

Trung cấp

Cao đẳng

TP
(2N)

NN

3

Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Trường ĐH Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan)

Cử nhân

Kế toán-Tài chính

3+1

NN

Trường ĐH Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan)

Kỹ sư

Kỹ thuật Điện-Điện tử

4+1

NN

Trường ĐH Sư phạm (Trung Quốc)

Cử nhân

Hán ngữ văn học

2+2

NN

4

Trường ĐH Bình Dương

Trường ĐH Benedictine (Hoa Kỳ)

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

TP
(2N)

NN

Trường ĐH Assumption (Thái Lan)

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

TP
(1,5)

NN

Trường ĐH Assumption (Thái Lan)

Cử nhân

Quản trị kinh doanh
Quản trị tiếp thị

1+3
2+2

NN

5

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

Viện Khoa học Công nghệ ứng dụng Saskatchewan (Canada)

Diploma

Quản trị kinh doanh

TP
(3N)

NN

Trường ĐH Soongsil (Hàn Quốc)

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

TP
(2N)

NN

6

Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn

Trường ĐH Troy (Hoa Kỳ)

Cử nhân

Khoa học máy tính,
Quản trị kinh doanh

TP
(9 học kỳ)

NN

7

Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM

Trường CĐ Guillford
Trường ĐH Surrey (Anh)

Cao đẳng

Cử nhân

Kinh doanh

2+2

3+1

NN

8

Trường ĐH Hoa Sen

Trường ĐH Claude Bernard Lyon I (Pháp)

Cử nhân

Khoa học và Công nghệ, ngành Toán học

1+3

NN

Trường ĐH Claude Bernard Lyon I (Pháp)

Thạc sĩ Thực hành

Khoa học, Công nghệ, Y tế

1+1

NN

ĐH Paris 12 – Val De Marne (Pháp)

Cử nhân

Kinh doanh Quốc tế

TP
(1,5N)

NN

Trường CĐ Manchester (Anh)

Cao đẳng

Kinh doanh

TP(3N)
1+2
2+1

NN

9

Trường ĐH TPHCM

Trường ĐH Công nghệ Swinburne (Úc)

Trung cấp

Thiết kế mỹ thuật

TP
(2N)

NN

Trường ĐH Công nghệ Swinburne (Úc)

Cử nhân

Thiết kế mỹ thuật công nghiệp

2+2

NN

Trường ĐH Công nghệ Swinburne (Úc)

Trung cấp

Xây dựng

TP
(2N)

NN

Trường ĐH Công nghệ Swinburne (Úc)

Kỹ sư

Xây dựng dân dụng

2+3

NN

10

Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TPHCM

Trường ĐH Missouri-St Louis (Hoa Kỳ)

Cử nhân

Quản trị Kinh doanh,
Khoa học máy tính

2+2

NN

11

Trường ĐH Kinh tế TPHCM

Trường ĐH Curtin Úc)

Cử nhân

Kinh doanh Quốc tế và Quản trị Kinh doanh

Toàn phần tại VN

NN

Trường ĐH Curtin (Úc)

Thạc sĩ

Kinh doanh Quốc tế và Quản trị Kinh doanh

Toàn phần tại VN

NN

Trường ĐH Victoria, Wellington (New Zealand)

Cử nhân

Quản trị và Thương mại

1,5+ 1,5

NN

Trường ĐH Paris 1 Panthéon- Sorbonne (Pháp)

Thạc sĩ

, Bán hàng và Dịch vụ

TP
(16 tháng)

NN

ĐH Western Sydney (Úc)

Tiến sĩ

Quản trị Kinh doanh

27 tháng + 18 tháng

NN

Trường Kinh doanh, ĐH Houston Clear Lake (Hoa Kỳ)

Cử nhân

Kinh tế

TP
(4N)
3+1

VN & NN

Trường ĐH Massey (New Zealand)

Thạc sĩ

Quản trị chuyên ngành Tài chính

1+1

NN

12

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM

Trường ĐH Lincoln (Hoa Kỳ)

Cử nhân

Quản trị kinh doanh

3+1

NN

Trường Kinh tế và Quản trị Solvay Brussels – ĐH Libre de Bruxelles (Bỉ)

Chứng chỉ

Điều hành doanh nghiệp

TP
(1N)

NN

Trường ĐH Utica (Hoa Kỳ)

Cao đẳng
Cử nhân

Quản trị Kinh doanh

Toàn phần tại VN

NN

Trường ĐH Lincoln (Hoa Kỳ)

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

TP
(1N)

NN

Trường Marie Victorin (Canada)

Diploma

Quản trị và Kế toán

TP
(2N)

NN

Trường ĐH Mở (Malaysia)

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

TP
(2N)

NN

13

Trường ĐH Lạc Hồng

Trường Cao đẳng Guildhall (Anh)

Cao đẳng

Quản trị kinh doanh,
Công nghệ thông tin,
Quản trị khách sạn – Du lịch

TP
(3N)

2+1

NN

14

Trường ĐH Luật TPHCM

Trường ĐH Tây Anh quốc (Anh)

Thạc sĩ

Luật, chuyên ngành Luật Quốc tế, Luật Kinh tế Quốc tế

0,5+0,5

NN

Trường ĐH Jean Moulin Lyon 3 (Pháp)

Thạc sĩ

Luật chuyên ngành Tư pháp Quốc tế và So sánh

TP
(1N)

NN

15

Trường ĐH Mở TPHCM

Đại học Tự do Bruxelles (Bỉ)

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh, Tiếp thị và , Quản trị chất lượng, Hiệu quả kinh doanh

TP
(1,5 – 2N)

VN và NN

Trường ĐH Nam Toulon Var (Pháp)

Thạc sĩ

Quản trị chất lượng

TP

NN

Trường ĐH Kinh tế và Luật Berlin (Đức)

Thạc sĩ

Kế toán tài chính và quản trị

TP
(2N)

NN

Trường ĐH Thương mại Toulon (Pháp)

Thạc sĩ

Quản lí công nghiệp

TP
(2N)

VN & NN

Trường ĐH Công nghệ Swinburne (Úc)

Thạc sĩ

Quản trị nhân sự

TP
(2N)

NN

Trường ĐH Công nghệ Swinburne (Úc)

Cử nhân

Kinh doanh, Công nghệ thông tin

TP

NN

Trường ĐH Ballarat (Úc)

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

TP
(2N)

NN

Trường ĐH Southern Queensland Úc)

Thạc sĩ

Giáo dục chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

TP
(2N)

NN

16

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ (Thụy Sĩ)

Cử nhân

Quản trị Quốc tế

3+1

NN

Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ (Thụy Sĩ)

Thạc sĩ

Hệ thống thông tin kinh doanh

TP
(1,5 – 2N)

NN

Trường ĐH Bolton (Anh)

Thạc sĩ

Quản trị Kinh doanh

TP
(1,5)

NN

Trường ĐH Bolton (Anh)

Cử nhân

Quản trị Kinh doanh, Kế toán

TP
(3,5)

NN

17

Trường ĐH Nha Trang

Trường ĐH Tromso (Na Uy)

Thạc sĩ

Kinh tế quản lí thủy sản và nuôi trồng

TP
(2N)

NN

18

Trường ĐH Nông Lâm TPHCM

Trường ĐH Newcastle (Úc)

Cử nhân

Công nghệ thông tin, , Khoa học và Quản lí Môi trường

2,5+1,5

NN

Trường ĐH Newcastle (Úc)

Cử nhân

Kinh doanh,
Thương mại

2+2

NN

Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Van Hall Larenstein (Hà Lan)

Cử nhân

Quản lí và Kinh doanh nông nghiệp

2+2

NN

19

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Trường ĐH Nghĩa Thủ (Đài Loan)

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

TP
(2N)

NN

20

Trường ĐH Sài Gòn

HV Giáo dục đại học Kaplan (Singapore)

Diploma

Quản trị kinh doanh

TP
(11 tháng)

NN

21

Trường ĐH Tài chính – Marketing

Trường ĐH HELP (Malaysia)

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

TP
(2N)

NN

22

Trường ĐH Trà Vinh

Trường ĐH Vancouver Island (Canada)

Cử nhân

Quản trị kinh doanh

2+2

NN

Trường Southern Leyte State University of Sogod (Philippines)

Thạc sĩ

Quản lí

TP
(2N)

NN

23

Trường ĐH Yersin Đà Lạt

Trường ĐH Assumption (Thái Lan)

Cử nhân

Điều dưỡng,
Quản trị Kinh doanh – Khách sạn & Du lịch,
Khoa học máy tính

1+3

2+2

NN

24

TT SEAMEO RETRAC HCM

SEAMEO RELC (Singapore)

Post graduate

Giảng dạy Tiếng Anh

TP

NN

Trường ĐH Công nghệ Curtin (Úc)

Thạc sĩ

Ngôn ngữ ứng dụng

TP
(10 tháng)

NN

Trường ĐH Camosun (Canada)

Chứng chỉ

Giảng dạy tiếng Anh

TP
(3 tuần)

NN

Xem thêm tin:  Học viện Hí kịch Trung Ương và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh?

(Nguồn: Cục Hợp tác đào tạo với nước ngoài – Bộ GD&ĐT)

* Khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

TT

ĐỐI TÁC VIỆT NAM

ĐỐI TÁC

NƯỚC NGOÀI

VĂN BẰNG

CHUYÊN

NGÀNH

MÔ HÌNH LIÊN KẾT

CẤP BẰNG

1

HV Báo chí và Tuyên truyền

HV Nam Quảng (Trung Quốc)

Cử nhân

Báo chí

TP

NN

2

HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Trường ĐH Staten Island CSI/CUNU (Hoa Kỳ)

Cử nhân

Kỹ thuật máy tính

2+2

NN

3

HV Ngân hàng

Tập đoàn Giáo dục Tyndale (Singapore)

Cao đẳng

Kinh doanh Tài chính

TP
(3N)

NN

Tập đoàn Giáo dục Tyndale (Singapore)

Cử nhân

Quản trị lí Tài chính kinh doanh

TP
(4N)

NN

Trường ĐH Birmingham (Anh)

Thạc sĩ

Tài chính Ngân hàng

TP
(1,5N)

NN

Trường ĐH Kinh tế và Luật Berlin (Đức)

Thạc sĩ

Kế toán tài chính và quản trị

TP
(2N)

NN

4

HV Ngoại giao

Trường ĐH Jean Moulin 3 (Pháp)

Thạc sĩ

Luật, Khoa học Chính trị, Quan hệ Quốc tế, Pháp ngữ và Toàn cầu hóa

TP
(1N)

NN

5

HV Tài chính

Trường ĐH Leeds Metropolitan (Anh)

Thạc sĩ

Tài chính và Thương mại quốc tế

TP
(1N)

NN

Trường ĐH Nam Toulon – Var (Pháp)

Cử nhân thực hành

Bảo hiểm – Ngân hàng – Tài Chính

TP
(3N)

NN

Viện ĐH Hồng Kông (HongKong)

Diploma

Kế toán, Quản lí tài chính, Quản trị Kinh doanh và chiến lược

TP
(2N)

NN

Trường ĐH Gloucestershire (Anh)

Cử nhân

Kế toán và Quản lí Tài chính, Quản trị Kinh doanh và Chiến lược

TP
(1N)

NN

Trường ĐH Gloucestershire (Anh)

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

TP
(1N)

NN

6

HV Y – học Cổ truyền Việt Nam

Trường ĐH (Trung Quốc)

Cử nhân

4+2

NN

Trường ĐH Dược Thiên Tân (Trung Quốc)

Dược sỹ
Đại học

Đông dược

3+2

NN

7

HV Cảnh sát nhân dân

Trường ĐH Maryland (Hoa Kỳ)

Thạc sĩ

Lãnh đạo trong lĩnh vực Tư pháp

17 tháng tại VN
01 tháng tại HK

NN

8

Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nội

Trường CĐ GUMI 1 (Hàn Quốc)

Chứng chỉ

Tiếng Hàn

TP

NN

9

Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2

Trường CĐ Kỹ thuật Bu-đa-pét (Hungary)

Cao đẳng

Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ

1+2,5

NN

10

Trường CĐ Sư phạm Cao Bằng

HV Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc)

Cao đẳng

Cử nhân

Tiếng Trung Quốc

1+3
2+2

NN

11

Trường CĐ Sư phạm Lạng Sơn

HV Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc)

Cao đẳng

Tiếng Trung Quốc

2+1

NN

12

Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam

Trường ĐH Staffordshire (Anh)

Cử nhân

Quản trị Kinh doanh quốc tế
Quản lí Tiếp thị

TP

NN

Trường ĐH Luân Đôn (Anh)

Cử nhân

Tài chính Ngân hàng

TP

NN

13

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Trường ĐH Northcentral (NCU) (Hoa Kỳ)

Cử nhân

Quản trị kinh doanh

TP
(4N)

NN

Trường ĐH Pierre Mendes France –Grenoble (Pháp)

Licence

Kinh tế và Quản lí, chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp

TP
(4N)

NN

Trường ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Liberec (CH Séc)

Cử nhân

Hệ thống điều khiển tự động, Vật liệu và Công nghệ, Máy và Thiết bị

3+1

NN

Trường ĐH Oklahoma City (Hoa Kỳ)

Thạc sĩ

Quản trị Kinh doanh

3 học kỳ + 1 học kỳ

NN

Trường ĐH La Trobe (Úc)

Kỹ sư

Công nghệ thông tin

TP

2+2

VN hoặc NN

Trường ĐH Kỹ thuật Điện St. Petecbua (Nga)

Cử nhân

Tin học và Kỹ thuật tính toán

TP

VN hoặc NN

Trường ĐH Victoria Wellington (New Zealand)

Cử nhân

Quản trị Doanh nghiệp

TP

VN hoặc NN

Viện ĐH Bách Khoa Grenobe (Pháp)

Kỹ sư

Công nghệ thông tin

TP

VN hoặc NN

Trường ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản)

Kỹ sư

Cơ Điện tử

TP

2,5+2

VN hoặc NN

Trường  ĐH Leibniz Hanover (Đức)

Kỹ sư

Thạc sĩ

Cơ Điện tử

TP

3+3

VN hoặc NN

Trường ĐH Troy (Hoa Kỳ)

Cử nhân

Khoa học máy tính
Quản trị Kinh doanh

TP
(3,5N)
1+2,5

NN

ĐH Otto-von-Guericke Magdeburg (OvGU) – Đức

Kỹ sư

Công nghệ Hóa học

TP
(4N)
3+1

VN hoặc NN

Trường ĐH Khoa học ứng dụng Lahti (Phần Lan)

Cử nhân

Kinh doanh quốc tế

TP
(2N)
2+2

NN

14

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Trường ĐH Hồ Nam (Trung Quốc)

Cử nhân

Cơ khí, Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin, Quản trị Kinh doanh

2+2

NN

HV Công nghệ Nam Úc (Úc)

Cao đẳng

Công nghệ thông tin & Quản trị Kinh doanh

TP
(3N)

NN

15

Trường ĐH Dân lập Phương Đông

Humanagers (Úc)

Diploma

Quản trị kinh doanh và Công nghệ thông tin

TP
(2N)

NN

16

Trường ĐH Điện lực

Học viện Chisholm (Úc)

Cao đẳng

Hệ thống điện, Kỹ thuật điện, Điện tử, Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ thông tin

TP
(3N)

NN

17

Trường ĐH Hà Nội

Trường ĐH Victoria (Úc)

Thạc sĩ

Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

TP
(2N)

NN

Trường ĐH La Trobe (Úc)

Cử nhân

Quản trị Kinh doanh

TP
(3,5N)

NN

Trường ĐH La Trobe (Úc)

Thạc sĩ

Quản trị Kinh doanh

TP
(1,5N)

NN

Trường ĐH Louvain (Bỉ)

Thạc sĩ

Pháp ngữ

1+1

VN & NN

Trường ĐH Central Lancashire (Anh)

Thạc sĩ

Thiết kế Hệ thống thông tin

TP
(3 học kỳ)

NN

18

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Saxion (Hà Lan)

Cử nhân

Tài chính Kế toán

3+1

NN

Trường ĐH Khoa học Kỹ thuật Điện tử  (Trung Quốc)

Cử nhân

Quản trị kinh doanh
Tài chính

1+3

NN

19

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

Trường ĐH Tây Anh Quốc (Anh)

Cử nhân

Kinh tế
Tài chính – Kế toán

TP
(4N)

NN

Trường ĐH Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 (Pháp)

Cử nhân

Khoa học và Công nghệ ngành Toán học

TP
(3N)

NN

Trường ĐH Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 (Pháp)

Thạc sĩ

Thực hành Khoa học, Công nghệ, Y tế ngành Định phí Bảo hiểm và Tài chính

TP
(2N)

NN

Trường ĐH Tự do Bruxelles (Bỉ)

Thạc sĩ

Kinh tế và Quản lí công

TP

CC

Tập đoàn Giáo dục  Tyndale (Singapore)

Cao đẳng

Kinh doanh

TP
(2N)

NN

Tập đoàn Giáo dục  Tyndale (Singapore)

Cử nhân

Quản trị Kinh doanh

TP
(3N)

NN

Trường ĐH Công nghệ Swinburne (Úc)

Thạc sĩ

Kế toán Quốc tế

Toàn phần tại VN

NN

Trường ĐH Victoria, Wellington (New Zealand)

Cử nhân

Quản trị và Thương mại

1,5+1,5

NN

Nhóm các trường đối tác Pháp (Pháp)

Tiến sĩ

Quản lí

1+3

NN

Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris (Pháp)

Thạc sĩ

Kinh tế Ngân hàng và Tài chính

Toàn phần tại VN

NN

Trường ĐH Tổng hợp Paris 1 Pantheon – Sorborne (Pháp)

Thạc sĩ

Marketing, Bán hàng và Dịch vụ

TP
(1,5N)

NN

20

Trường ĐH Lao động – Xã hội

Trường ĐH Phụ nữ Philippines (Philippines)

Thạc sĩ

Công tác xã hội

TP
(2N)

NN

21

Trường ĐH Luật Hà Nội

Trường ĐH Tây Anh quốc (Anh)

Thạc sĩ

Luật học

0,5+0,5

NN

22

Trường ĐH Lương Thế Vinh

Trường ĐH Lincoln (Hoa Kỳ)

Cử nhân

Quản trị Kinh doanh

TP
(4N)

NN

23

Trường ĐH Mỏ – Địa chất

Trường ĐH Twente (Hà Lan)

Thạc sĩ

Địa Thông tin
Quan trắc trái đất

14 tháng + 4 tháng

NN

24

Trường ĐH Ngoại thương

Trường ĐH Fraincois Rabelais de Tours (Pháp)

Licence Général

Luật, Kinh tế và Quản lí

2+1

NN

Trường ĐH Nantes (Pháp)

Thạc sĩ Thực hành

TKhoa học Pháp lí, chính trị, Kinh tế và Quản lí

TP
(1N)

NN

Trường ĐH Bedfordshire (Anh)

Thạc sĩ

Quản trị và Kinh doanh

1+2
(3 học kỳ)

NN

Trường ĐH Bedfordshire (Anh)

Cử nhân

Kinh doanh

3+1

NN

Trường Quản lý BI (Na Uy)

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

TP
(1,5N)

NN

Trường ĐH Shute (Đài Loan)

Thạc sĩ

Quản trị Kinh doanh

TP
(2N)

NN

Trường ĐH La Trobe (Úc)

Thạc sĩ

Kinh doanh quốc tế

TP
(1N)

NN

Trường ĐH Rennes 2 (Pháp)

Thạc sĩ

Nghiên cứu Quốc tế: Châu Âu và Châu Á

TP
(1N)

NN

Trường Kinh doanh Brock Copenhagen (Đan Mạch)

Cử nhân thực hành

Quản lí Tài chính và Dịch vụ

TP
(4N)

NN

Trường ĐH Rennes 1 (Pháp)

Thạc sĩ

Tài chính – Quản lí Ngân quỹ

TP
(1N)

NN

Trường ĐH Stirling (Anh)

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính

TP
(1,5N)

NN

25

Trường ĐH Nguyễn Trãi

Tập đoàn Giáo dục Tyndale (Singapore)

Cử nhân

Quản trị kinh doanh

TP
(4N)

NN

Trường ĐH Khoa học Ứng dụng các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Đức)

Cử nhân

Quản trị kinh doanh quốc tế

TP
(4N)

3+1

NN

26

Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội

Trường ĐH Vân Nam (Trung Quốc)

Cử nhân

Nông nghiệp

 

NN

Hội đồng Liên ĐH Cộng đồng Pháp ngữ Bỉ (Bỉ)

Thạc sĩ

Kinh tế và xã hội học nông thôn

TP

NN

27

Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà

Trường ĐH Griffith (Úc)

Cử nhân

Kinh tế

Kỹ thuật điện tử
Kỹ thuật máy tính
Công nghệ thông tin

2+1,5

3+1,5

NN

28

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Fontys (Hà Lan)

Kỹ sư

Công nghệ thông tin
Điện – Điện tử

2+2

NN

29

Trường ĐH Thương mại

Trường ĐH Dân tộc Quảng Tây (Trung Quốc)

Cử nhân

Quản trị kinh doanh

2+2

VN

Trường ĐH Nam Toulon Var (Pháp)

Thạc sĩ thực hành

Kinh tế tri thức và lãnh thổ

TP
(2N)

NN

Trường ĐH Nam Toulon Var (Pháp)

Licence Professionelle

Quản trị chất lượng

TP
(3N)

NN

Trường ĐH Nam Toulon Var (Pháp)

Licence Professionelle

Quản trị các tổ chức

TP
(3N)

NN

Trường ĐH Nam Toulon Var (Pháp)

Licence

Bảo hiểm, Ngân hàng, Tài chính

TP
(3N)

NN

Trường ĐH Jean Moulin Lyon 3 (Pháp)

Thạc sĩ Thực hành

Tài chính và Kiểm soát

TP
(2N)

NN

Trường ĐH Jean Moulin Lyon 3 (Pháp)

Licence Professionelle

Thương mại

TP
(3N)

NN

Trường ĐH Nice Sophia Antipolis (Pháp)

Cử nhân

Kinh tế – Quản trị,
Kinh tế

TP
(4N)

NN & VN

Trường ĐH Khoa học Ứng dụng IMC, Krems (Áo)

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

TP
(1,5)

NN

Trường ĐH Paul Cezanne (Aix Marseille 3) (Pháp)

Licence Professionelle

Thương mại

TP
(3N)

NN

Trường ĐH Montpellier I (Pháp)

Cử nhân

Quản trị kinh doanh

TP
(4N)

NN

Trường ĐH Montpellier I (Pháp)

Thạc sĩ

Chiến lược kinh doanh

TP
(2N)

NN

Trường ĐH Dđịa Trung Hải Aix – Marseille (Pháp)

Licence Professionelle

Ngân hàng – Bảo hiểm

TP
(3N)

NN

30

Trường ĐH Thủy lợi

Trường ĐH Liege (Bỉ)

Thạc sĩ thực hành

Công trình thủy bền vững

TP

NN (Khóa1)
VN&NN (Khóa 2)

31

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

Trường Quản lý HEC – Ulg (ĐH Leige) (Bỉ)

Thạc sĩ

Quản lí công nghiệp
Quản lí
Kỹ thuật Quản lí

1+1

NN

32

Trường Trung cấp Đa ngành Vạn Xuân

Học viện Gordon TAFE (Úc)

Trung cấp

Kỹ thuật Hệ thống máy tính

TP
(1,5N)

NN

33

Viện ĐH Mở Hà Nội

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Box Hill (Úc)

Cao đẳng

Điện tử – Viễn thông, – Kỹ thuật Máy tính, – Kế toán danh nghiệp

TP

NN

Trường ĐH Công nghệ quốc gia MATI (Nga)

Cử nhân

Công nghệ thông tin

TP
(5N)

NN

Trường Máy tính Genetic (Singapore)

Cử nhân

Tin học ứng dụng

TP
(3,5N)

NN

Trường Máy tính Genetic (Singapore)

Diploma

Computer Studies

TP
(2N)

NN

Trường Máy tính Genetic (Singapore)

Higher Diploma

Computer Studies

TP
(2N)

NN

34

Viện Khoa học Thuỷ lợi (Bộ NNPTNT)

ĐH Khoa học ứng dụng Cologne (Đức)

Thạc sĩ

Quản lí Công nghệ và Tài nguyên khu vực nhiệt đới

TP
(2N)

NN

Xem thêm tin:  Top 10 đại học hàng đầu theo xếp hạng QS châu Á 2020

(Nguồn: Cục Hợp tác đào tạo với nước ngoài – Bộ GD&ĐT)

Lưu ý cho các du học sinh Việt Nam khi du học ở Trung Quốc năm 2023 – 2024

Điều kiện du học Trung Quốc cần có? ☎️ Gọi/Zalo: 0868.183.298

 • 1. Là công dân: Việt Nam
 • 2. Độ tuổi:từ 18 tuổi đến dưới 35 tuổi.
 • 3. Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT; đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ.
 • 4. Học lực: Tổng kết Học bạ 10-11-12 /Bảng điểm GPA 7.0/3.0 điểm (Học lực trung bình khá trở lên).
 • 5. Có chứng chỉ HSK: Đại học: HSK4-5; Thạc sĩ – Tiến sĩ: HSK5-6
  English: IELTS >6.0-7.5 ,TOEFL >80 ,GMAT,GRE
 • DUHOC.CN là Trung tâm tư vấn du học Trung Quốc tại Tp.HCM (Hồ Chí Minh), Cung cấp thông tin Du học Trung Quốc năm 2023 nên chọn trường nào, điều kiện du học, hoàn thiện hồ sơ du học, chứng minh tài chính du học, Mở tài khoản ngân hàng, Xin visa du học. Du học kỳ Tháng 9/2023, Du học kỳ Tháng 3/2024; Du học kỳ Tháng 9/2024
 • Chi phí Du học 1 năm tiếng Trung 2023, Du học Đại Học, Du Học Thạc Sỹ, Du Học Tiến sỹ

 • Hồ sơ và điều kiện du học xin (Apply) – , Học Bổng Khổng tử, Học Bổng Tỉnh -Thành phố, Học Bổng Hiệu trưởng – Trường..vv

 • Vui lòng liên hệ ☎️ 0868-183-298 (Gọi hoặc nhắn tin Zalo)

Nên chọn ngành gì là nỗi lo lắng của không ít sinh viên Việt Nam, Hiện nay Du Học Trung Quốc các ngành được quan tâm nhất là:

Du học Trung Quốc ngành Kinh tế: Luật quốc tế, Quản trị kinh doanh – MBA, Tài chính – Kế Toán

Du học Trung Quốc ngành Ngôn ngữ: Hán ngữ Tiếng Trung – Giáo dục Hán ngữ quốc tế – Biên dịch – Phiên dịch

: Quản lý Nhà hàng – Khách sạn – Đầu bếp – Nấu ăn

Du học Trung Quốc ngành Kỹ thuật: – Vận tải – Kiến trúc – Xây dựng

Du học Trung Quốc ngành : Múa – Diễn viên – Điện ảnh – Đạo diễn – Biên tập phim – MC – Thanh nhạc – Ca sĩ

Du học Trung Quốc ngành Y tế sức khoẻ: Trung y – – Dược – Nha sĩ – Công nghệ sinh học

Du học Trung Quốc ngành Nông nghiệp: – Chế biến và chăn nuôi – Nông nghiệp – Thuỷ sản – Hải Sản

Danh sách hồ sơ du học gồm
Hồ sơ yêu cầu
1. Bằng tốt nghiệp
Phổ thông trung học, cao đẳng, đại học
2. Học bạ – Bảng điểm
Học bạ /Bảng điểm Tổng kết điểm trung bình (GPA)GPA 7.0 điểm trở lên
3. Ngoại ngữ
Đại học: HSK4-5; Thạc sĩ – Tiến sĩ: HSK5-6
English: IELTS >6.0-7.5 ,TOEFL >80 ,GMAT,GRE
4. Giấy khám sức
Khám sức khỏe theo mẫu du học Trung Quốc
5. Lý lịch tư pháp:
Giấy xác nhận hoặc lý lịch tư pháp số 1
6. Hộ chiếu – Passport
Hộ chiếu Còn hạn tối thiểu 12 tháng
7. Bản khai thông tin
Khai chi tiết thông du học sinh, học vấn, gia đình…
8. Hình thẻ
Hình chân dung 4×6

THỦ TỤC XIN VISA DU HỌC TRUNG QUỐC 2023

+ Giấy báo, thư mời nhập học và Form JW201/JW202  (Bản gốc + Bản photo khổ giấy A4)
+ Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân, Sổ hộ khẩu (02 Bản photo khổ giấy A4)
+ Tờ khai xin visa Trung Quốc (Theo mẫu phát tại Lãnh sự/ Đại sứ quán Trung Quốc)
+ 02 ảnh 4×6 chụp trong thời gian gần nhất, nền trắng
+ Phí xin visa du học Trung Quốc 1 lần: Loại Phổ Thông: 685,000đ (60USD) – Loại Nhanh: 685,000đ (85USD) – Loại Gấp: 1,028,000đ (97USD)

VISA DU HỌC TRUNG QUỐC GỒM NHỮNG LOẠI NÀO?

Visa X là loại visa được cấp cho học sinh, sinh viên đến Trung Quốc du học hoặc giáo viên đến học nâng cao trong thời hạn quy định.

1. Visa X1: cho khóa du học dài ngày

Visa X1 cấp cho du học sinh tham gia khóa học kéo dài hơn >180 ngày: khóa học tiếng Trung 1 năm, đại học, thạc sỹ hoặc tiến sỹ.

2.Visa X2: cho khóa du học ngắn hạn

Visa X2 cấp cho du học sinh tham gia khóa học ngắn hạn dưới <180 ngày: khóa học tiếng Trung bồi dưỡng Hán Ngữ, Trao đổi du học sinh, Học nghề..

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VISA DU HỌC TRUNG QUỐC – HONGKONG – MACAU

1. Trung tâm dịch vụ visa Du học Trung Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh – XEM BẢN ĐỒ GOOGLE
Địa chỉ: P1607-1609, Lầu 16, Saigon Trade Center, 37 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1900 561599 – Email: [email protected]

2. Trung tâm dịch vụ visa Du học Trung Quốc tại Hà Nội – XEM BẢN ĐỒ GOOGLE
Địa chỉ: Số 7 Tầng 7, Tòa nhà Trường Thịnh, Tràng An Complex, Số 1 Đường Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3275 3888 – Email[email protected]

3. Trung tâm dịch vụ visa Du học Trung Quốc tại Đà Nẵng – XEM BẢN ĐỒ GOOGLE
Địa chỉ: Unit B, Tầng 8, tòa nhà Indochina Riverside Towers, 74 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: (023) 6382 2211 – Email:[email protected]

Du học Trung Quốc có được đi làm thêm hay không?

Năm 2022 Chính phủ Trung Quốc đã cho phép du học sinh Quốc tế được phép làm thêm, nhằm mục đích kêu gọi nhiều du học sinh đến Trung Quốc học tập hơn. Tại các thành phố lớn như , ,… du học sinh có thể đi làm thêm, thực tập có lương ở bên ngoài. Nhưng bắt buộc phải có sự đồng ý của nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền.

Chính vì vậy việc đi làm thêm rất tốt cho những du học sinh. Giúp du học sinh quốc tế trau dồi được các kiến thức từ thực tiễn, học hỏi văn hóa và cách ứng xử của người Trung Quốc. Đặc biệt, điều này còn rất tốt cho những bạn có mong muốn học tập làm việc và phát triển sự nghiệp tại đất nước tỷ dân này.

Thời gian được phép làm thêm tại Trung Quốc?

Sinh viên Quốc tế được cho phép làm thêm trong và ngoài Trường học theo quy định thời gian như sau:

 • Trong thời gian đi học: không quá 8 giờ/tuần và không quá 40 giờ/tháng.
 • Trong kỳ nghỉ đông và hè: không quá 16 giờ/tuần và không quá 80 giờ/tháng.

Điều kiện và yêu cầu đi làm thêm tại Trung Quốc?

 • Sinh viên Quốc tế tham gia vào các hoạt động hỗ trợ lao động ngoài khuôn viên trường phải đáp ứng các điều kiện cơ bản sau đây:
 • (1) Tuổi từ 18 trở lên, đáp ứng các điều kiện thể chất cần thiết cho vị trí hỗ trợ học tập;
 • (2) Có giấy phép cư trú học tập hợp lệ trên lãnh thổ Trung Quốc và thời gian cư trú hợp lệ còn lại là hơn 06 tháng;
 • (3) Tuân thủ luật pháp và quy định của Trung Quốc và kỷ luật trường học;
 • (4) Sinh viên chuyên ngành, Nghiên cứu sinh sau đại học, Sinh viên bồi dưỡng, Học giả nghiên cứu đã học liên tục trong hơn 01 năm trong trường hiện tại;
 • (5) Thành tích học tập tốt và đáp ứng các yêu cầu của trường;
 • (6) Các điều kiện khác theo quy định của nhà trường.

Cách xin việc làm ở Trung Quốc?

Tìm kiếm việc làm thêm tại Trung Quốc ở đâu? Những trang web có việc làm thêm khi đến Trung Quốc là địa chỉ tìm việc tốt nhất của bạn. Ví dụ: http://www.zhaopin.com; http://www.58.com; http://www.51job.com; http://www.ganji.com;

Bạn cũng nên chịu khó ra phố, để tìm việc tại những quán ăn, cửa hàng, siêu thị,… Và một cách tốt hơn khác là hỏi những vị “tiền bối” đã từng học tập và làm thêm tại nơi mà bạn học.
Đó là cách tin tưởng nhất để tìm việc làm thêm.

NHẮN TIN TƯ VẤN – GỌI: 0868-183-298

THÔNG TIN DU HỌC TRUNG QUỐC 2021 - 2022

Bài viết này được cập nhật lần cuối (Last updated): 03-02-2021 21:17:26

Danh mục đăng tin:Định hướng ngành học,
Top